רשימת פרסומים של אמיר פז-פוקסספרים בעברית

אמיר פז-פוקס מדוע זכויות עלי-ספר נשארות עלי-ספר? נגישות לזכויות חברתיות – רקע תיאורטי   בתוך נגישות לצדק חברתי עמ' 29 (בתוך נגישות לצדק חברתי עמ' 29, ג'וני גל ומימי אייזנשטט עורכים, מרכז טאוב ,2009, ג'וני גל ומימי אייזנשטט עורכים, מרכז טאוב)

פרק בספר נגישות לצדק חברתי

קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור


אמיר פז-פוקס שלושת המימדים החוזיים של תוכניות רווחה לעבודה   (בתוך ספר אלישבע ברק, עתיד להתפרסם)

מאמר בספר אלישבע ברק


פרקים מספר בעברית

אמיר פז-פוקס   "ממדיניות של הפרטה לריבוד שוק התעסוקה"  בתוך  מדינה מפקירה – מדינה משגיחה (חנה כץ וארז צפדיה עורכים, הוצאת רסלינג2010)


מאמרים בעברית
אמיר פז-פוקס "עובדים בעידן של הפרטה" (עתיד להתפרסם)
 
אמיר פז-פוקס "רולס, ליברטריאניזם והמקרה המתעתע של האמנה החברתית: תכניות רווחה לעבודה בראי הפילוסופיה הפוליטית " עלי משפט ח, 13 (2010)
 
אמיר פז-פוקס "המסע אל הכיבוש" משפט וממשל יג 7 (2010) בעקבות אסופת המאמרים THE POWER OF INCLUSIVE EXCLUSION, בעריכת עדי אופיר, מיכל גבעוני וסרי חנפי
 
קישור למאמר

אמיר פז-פוקס "נגישות יתר ונגישות חסר לזכויות חברתיות וכלכליות בהשראת Daphne Barak-Erez and Eyal Gross Exploring Social Rights (Hart, 2007)" דין ודברים ה(1), 307 (2010)
 
קישור למאמר

אמיר פז-פוקס "על זכויות מותנות – ניתוח זכויות בתוכניות 'מרווחה לעבודה'" התוכנית לכלכלה וחברה (2007) איגרת מספר 4, מכון ון-ליר
 
אמיר פז-פוקס "רפורמת הרווחה בין הקפיטליזם לפטריארכייה: על חוק ההסדרים התשס"ג- 2003 והקיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה למובטלים צעירים ולאימהות חד-הוריות" עבודה, חברה ומשפט 339 - 361 (2004)
 
מאמרים אחרים בעברית

אמיר פז-פוקס "כבוד לעניים: בין כבוד האדם לזכות לביטחון סוציאלי "  בתוך  בטחון סוציאלי (2007)

 
קישור למאמר

ספרים באנגליתAmir Paz-Fuchs   Welfare to Work: Conditional Rights in Social Policy   (Oxford University Press,2008)

This book examines welfare-to-work programmes in the United States and Britain, and develops a normative perspective to analyse and critique the theoretical and doctrinal justifications for welfare-to-work programmes. The book sheds light on the contractual paradigm that is advanced both as a new interpretation of citizenship, and as a jurisprudential mold for the configuration of the relationship between rights and responsibilities. Viewing rights as demanding responsibilities carries the threat that rights will lose their strategic role in practical reasoning. When this conceptualization is couched in social contract rhetoric that implies a continuous contract between citizens and the state, many conditions on welfare are supposedly legitimated. These include workfare, the obligation to accept any job offer, and several moral and social preconditions, based on a vague notion of reciprocity. This phenomenon has exacerbated over the last decade in social discourse in general, and in the field of welfare unemployment in particular.

Link to Book website


פרקים מספר באנגלית


Amir Paz-Fuchs   "Common Grounds that Exclude "  in  City of Collision – Jerusalem and the Principles of Conflict Urbanism 227 (P. Misselwitz & T. Rieniets eds., Birkhauser2006)


מאמרים באנגלית


Amir Paz-Fuchs "The Social Contract for Income Support in the Modern Welfare State"   The Foundation for Law, Justice and Society, The Centre for Socio-Legal Studies, Oxford (חסר שנה)


Amir Paz-Fuchs "Social Welfare and EU Law "   in Public Law (M. Dougan and E. Spaventa – eds., Hart, 2005)

Book Review


Amir Paz-Fuchs "Occupational Hazard: Palestinian Labour in the Israeli Settlements"   (forthcoming )


Amir Paz-Fuchs "Contractualism in Employment Services: A New Form of Welfare State Governance"   in European Review of Contract Law (E. Sol and M. Westerveld – eds., Kluwer Law, 2005)

Book Review


Amir Paz-Fuchs "The Changing Character of Israel’s Occupation: Planning and Civilian Control"   81(6) Town and Planning Review 585-597 (2010)


Amir Paz-Fuchs "Objectionable Work in Israel"   31 Comparative Labor Law and Policy 431 (2010)

Link to SSRN article

Link to the article

Amir Paz-Fuchs "Behind the Contract for Welfare: Antecedent Themes in Welfare to Work Programs"   29(2) Berkeley Journal of Labor and Employment Law 405 (2009)

Link to Book website


Amir Paz-Fuchs "Welfare to Work: Myth and Fact, Social Inclusion and Labour Exclusion"   28(4) Oxford Journal of Legal Studies 797-817 (2008)

Link to the article

Amir Paz-Fuchs "Taxation Under the Modern Social Contract"   The Foundation for Law, Justice and Society, The Centre for Socio-Legal Studies, Oxford (2008)


Amir Paz-Fuchs "Work, Employment and Industrial Relations in the Modern Social Contract"   The Foundation for Law, Justice and Society, The Centre for Socio-Legal Studies, Oxford (2008)


Amir Paz-Fuchs "Empirical and Normative Claims in Social Contract Arguments: Historical and Theoretical Perspectives"   The Foundation for Law, Justice and Society, The Centre for Socio-Legal Studies, Oxford (2007)


Amir Paz-Fuchs "The Fallacies of Objections to Selective Conscientious Objection "   36(3) Israeli Law Review 111-143 (2004)

Link to the article

מאמרים אחרים באנגלית


Amir Paz-Fuchs   "Rights, Duties and Conditioning Welfare"  in  21 Canadian Journal of Law and Jurisprudence 175-198 (2008)

Link to the article