רשימת פרסומים של יעקב בן שמשמאמרים בעברית
יעקב בן שמש "בין ייצוג מגזרי לניגוד עניינים" ניגוד עניינים במרחב הציבורי 345-385 (2009)
 
יעקב בן שמש "על Outlawed Pigs מאת דפנה ברק-ארז (ביקורת ספרים)" המשפט 26 93 (2008)
קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור
 
יעקב בן שמש "על Outlawed Pigs <מאמר ביקורת>" המשפט 26 93-96 (2008)
 
" Law and Internal Cultural Conflicts" 1 Law and Ethics of Human Rights 271 (2007)
 
יעקב בן שמש "זכויות חוקתיות, הגירה ודמוגרפיה - בעקבות בג"ץ חוק האזרחות והכניסה לישראל" משפט וממשל 10(1) 47-85 (2006 )
 
יעקב בן שמש "כוחה של הלאומיות ומגבלותיו של הטיעון הפילוסופי" משפט וממשל י, 25 (2006) האם אפשר ליישב את המתח בין לאומיות לליברליזם? בפרט, האם ניתן ליישב בין היות מדינת-ישראל מדינת הלאום של העם היהודי לבין היותה מדינה דמוקרטית וליברלית המבטיחה שוויון זכויות לכל תושביה, ובכלל זה לחברי המיעוט הפלסטיני? זו אחת השאלות המרכזיות שבהן עוסק ספרו של חיים גנז מריכארד ואגנר עד זכות השיבה – ניתוח פילוסופי של סוגיות ציבוריות ישראליות. עמדתו של גנז היא שניתן עקרונית ליישב בין ליברליזם ושוויון לבין זכותם של עמים להגדרה עצמית. זאת, אם הזכות להגדרה עצמית תמומש לא במסגרת של מדינות לאום, כי אם במסגרות תת-מדינתיות. בביקורת זו אני מציג את עיקרי טיעוניו של גנז בשאלה זו. לאחר-מכן אני טוען כי גישתו העקרונית ניתנת ליישום רק בנסיבות שבהן מימוש הזכות להגדרה עצמית על-ידי קבוצה אחת אינו כרוך בקונפליקט אלים עם קבוצה או קבוצות אחרות באותו אזור. אלא שבהינתן משאביו המוגבלים של העולם, ובהינתן אופיין הפרטיקולריסטי, המדיר ולעיתים אף האלים של תנועות לאומיות, ספק אם נסיבות מעין אלה מתרחשות לעיתים קרובות. לבסוף, אני מעלה ספקות ביחס לכוחו של הטיעון הפילוסופי להכריע במחלוקות פוליטיות.
 
יעקב בן שמש "ניטרליות המדינה והזכות לשפה: בעקבות בג"ץ 4112/99 עדאלה נ’ עיריית תל-אביב-יפו. " משפט וממשל 8(1) 347-371 (2005)
 
מאמרים אחרים בעברית

יעקב בן שמש "יופי, חולשה ומעמד האישה"  בתוך  על מה: בטאון לקידום מעמד האישה 13 4-8 (2004)

 

יעקב בן שמש "שפה מקומית, שפה לאומית: בג"ץ עדאלה על שילוט עירוני"  בתוך  תיאוריה וביקורת 22 199-204 (2003)

 

מאמרים באנגלית


Yaacov Ben-Shemesh " Demography and Distrust"   Law and Ethics of Human Rights 32 (2008)


Yaacov Ben-Shemesh "[Religion and the Democratic Tradition [Review Essay"   30 Social Theory and Practice 429 (2004)