בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


שיקום וטיפול לאנשים המתמודדים עם תחלואה כפולה במערכת בריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: ראשון , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 23/12/2018
תאריך סיום: 10/03/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 01/12/2018
עלות הקורס: 780 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 1,800 ₪
רכז הקורס: גב' שירלי אשכנזי, M.S.W01/12/2018