בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה לנותני שירות בעלי ידע מנסיון. קורס צנש לשעבר
מיקום: באר שבע‏
יום: חמישי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: פתיחה: 11/01/2018, מפגש הכנה יתקיים בתאריך 14/12/2017
תאריך סיום: 21/06/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 10/11/2017
עלות הקורס: 1,260 ש"ח
השתתפות משרד הבריאות: 7,170 ש"ח
רכז הקורס:



10/11/2017