בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס להקניית מודל וכלים להנעת שינוי. מתכונת מחודשת
מיקום: קרית אונו
יום: רביעי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 17/01/2018
תאריך סיום: 13/06/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 04/01/2018
עלות הקורס: 1,500 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 3,472 ש"ח
רכז הקורס: גב' אילת אונגר, MSW04/01/2018