בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס התערבות קשת להורים, בני משפחה ומטפלים, לתקשורת בדרך קוגניטיבית
מיקום: בני ברק
יום: שני , שעות: 17.00-20.00
תאריך פתיחה: 05/11/2018
תאריך סיום: 13/05/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 15/10/2018
עלות הקורס: 1,180 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 6,700 ₪
רכז הקורס: ד"ר פנינה וייס15/10/2018