בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הפעלה והטמעת תכנית “ניהול מחלה והחלמה”, כהתערבות המבוססת על ראיות בשיקום בבריאות הנפש - IMR
מיקום: קרית אונו
יום: שלישי , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 27/11/2018
תאריך סיום: 25/06/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 25/11/2018
עלות הקורס: 1,620 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 3,770 ₪
רכז הקורס: ד"ר פאולה גרבר-אפשטיין וגב' אנדראה פינארט, M.S.W25/11/2018