בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס מתקדם לאנשי מקצוע: מיומנויות וכלים להתערבות בשיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: ראשון , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 12/11/2017
תאריך סיום: 18/03/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 02/11/2017
עלות הקורס: 1,660 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 3,930 ש”ח
רכז הקורס: גב' ענת שינה-קנדיוטי, MSW02/11/2017