בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס בסיסי להכשרת מנהלי יחידות שיקום בבריאות הנפש בקהילה
מיקום: חיפה
יום: רביעי , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 26/12/2018
תאריך סיום: 05/06/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 10/11/2018
עלות הקורס: 1,290 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 3,000 ₪
רכז הקורס: גב' לימור אשבל, M.S.W10/11/2018