בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס בסיסי בנושא שיקום והחלמה לעובדים מקצועיים חדשים במערך השיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: רביעי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 25/04/2018
תאריך סיום: 11/07/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: 02/01/2018
תאריך סגירת ההרשמה: 24/04/2018
עלות הקורס: 1,080 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 2,484 ₪
רכז הקורס: לימור אשבל, M.S.W24/04/2018