בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס בסיסי להכשרת מנהלי יחידות שיקום בבריאות הנפש בקהילה
מיקום: באר שבע‏
יום: שלישי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 09/01/2018
תאריך סיום: 05/06/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 12/12/2017
עלות הקורס: 1,960 ש”ח
השתתפות משרד הבריאות: 4,630 ש”ח
רכז הקורס: גב' אלה מישאלי ירליפ, M.S.W12/12/2017