בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום, חונכים וסומכים במערך השיקום בבריאות הנפש
מיקום: כרמיאל
יום: חמישי , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 17/01/2019
תאריך סיום: 13/06/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 29/12/2018
עלות הקורס: 1,160 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 2,700 ₪
רכז הקורס: גב' גפן ניסים, M.A29/12/2018