בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הדרכה. Supervision. שלב א' בשיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: שני , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 26/02/2018
תאריך סיום: 09/07/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 31/10/2017
עלות הקורס: 1,660 ש”ח
השתתפות משרד הבריאות: 3,930 ש”ח
רכז הקורס: ד"ר עמית ימין31/10/2017