בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הדרכה. Supervision. שלב א' בשיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: שני , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 26/11/2018
תאריך סיום: 11/03/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 20/10/2018
עלות הקורס: 1,100 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 2,550 ₪
רכז הקורס: ד"ר עמית ימין20/10/2018