בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום, חונכים וסומכים במערך השיקום בבריאות הנפש
מיקום: חיפה
יום: חמישי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 28/12/2017
תאריך סיום: 17/05/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 30/11/2017
עלות הקורס: 1,320 ש"ח
השתתפות משרד הבריאות: 4,177 ש"ח
רכז הקורס: גב' גפן ניסים, M.A30/11/2017