בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


הכשרת מטפלים על פי הגישה הקוגניטיבית-דינמית ( DCI )
מיקום: קרית אונו
יום: חמישי , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 03/01/2019
תאריך סיום: 18/07/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 22/12/2018
עלות הקורס: 1,530 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 3,560 ₪
רכז הקורס: גב' אנדראה רפפורט, M.Sc.OT22/12/2018