בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה בסיסי למדריכי שיקום, חונכים וסומכים במערך השיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: שלישי , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 28/11/2017
תאריך סיום: 20/03/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 25/11/2017
עלות הקורס: 1,320 ש"ח
השתתפות משרד הבריאות: 4,177 ש"ח
רכז הקורס: גב' אורלי צבר, MScOT25/11/2017