בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


הכשרה לבעלי ידע מנסיון כולל התמחות בהתערבות סינגור עצמי וקבלת החלטות משותפת
מיקום: קרית אונו
יום: חמישי , שעות: 9.30-15.00
תאריך פתיחה: 10/01/2019
תאריך סיום: 18/07/2019
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 07/12/2018
עלות הקורס: 1,450 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 9,700 ₪
רכז הקורס: גב' עליזה פלד, M.A07/12/2018