בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה בשיקום וטיפול לאנשים המתמודדים עם תחלואה כפולה במערכת השיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: ראשון , שעות: 9.30-15.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 15/04/2018
תאריך סיום: 24/06/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: 01/02/2018
תאריך סגירת ההרשמה: 10/04/2018
עלות הקורס: 1,080 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 2,484 ₪
רכז הקורס: גב' שירלי אשכנזי, M.S.W10/04/2018