בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש


קורס הכשרה למנהלים מקצועיים במערך השיקום בבריאות הנפש
מיקום: קרית אונו
יום: שלישי , שעות: 9.30-13.00
כמות משתתפים: 30
תאריך פתיחה: 06/02/2018
תאריך סיום: 05/06/2018
תאריך פתיחת ההרשמה: מיידי
תאריך סגירת ההרשמה: 31/01/2018
עלות הקורס: 840 ₪
השתתפות משרד הבריאות: 1,850 ₪
רכז הקורס:31/01/2018