קורס בסיסי להכשרת מנהלי יחידות שיקום בבריאות הנפש בקהילה‏

על הקורס

ידוע שסטיגמה עצמית מהווה מכשול בפני החלמה של אדם המתמודד עם מגבלה נפשית. בקורס תילמד התערבות ה- NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy), שמטרתה לסייע בהפחתת הסטיגמה העצמית של האדם המתמודד עם מגבלה נפשית ובהרחבת הנרטיב והזהות אל מעבר למגבלה.

התערבות זו, שמבוססת על הגישה הפסיכוחינוכית, הגישה הקוגניטיבית והגישה הנרטיבית, מתקיימת במסגרת קבוצתית ומזמינה את האדם להיכרות עם התפיסה העצמית שלו, ללמידה משותפת ולרכישת אסטרטגיות חשיבה חלופיות, שמטרתן לאתגר תפיסות עצמיות שליליות. התערבות ה- NECT תופסת תאוצה בשנים האחרונות ומיושמת כיום בחמש מדינות, ביניהן ישראל.

מטרות הקורס

·         הסטודנט ילמד את הבסיס התיאורטי של ההתערבות להפחתת סטיגמה עצמית (הגישה הפסיכוחינוכית, הקוגניטיבית והנרטיבית)

·         הסטודנט ירכוש ידע בנושא החלמה, סטיגמה וסטיגמה עצמית

·         הסטודנט ירכוש מיומנויות וכלים להנחיית התערבות ה - NECT

·         הסטודנט ירכוש מיומנויות בסיסיות בהנחיית קבוצה

מבנה הקורס

·         יתקיימו שלושה ימי הכשרה (6 שעות כל אחד), שניים בתחילת הקורס ויום נוסף במהלכו, שיכללו הקניית ידע על ההתערבות ועל עולמות התוכן שבבסיסה.

·         הסטודנטים יקימו קבוצת NECT חודש מתחילת הקורס וינחו אותה בשירות בו הם עובדים (שני סטודנטים מאותו שירות - אחד מהם לפחות איש מקצוע).

·         הסטודנטים ינחו 20 מפגשים של קבוצת ה- NECT לאורך כחצי שנה.

·         יתקיימו תשעה מפגשי הדרכה ולמידה (4 שעות אקדמיות כל אחד), שילוו את הסטודנטים ביישום הפרקטי של ההתערבות במהלך הקורס. מפגשים אלו יתקיימו אחת לשבועיים-שלושה (מועדים יימסרו מראש).

מפגשי ההכשרה, הלמידה וההדרכה יתקיימו בימי ג' בקריה האקדמית אונו. סה”כ 12 מפגשים.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 משתתפים (לפחות 2 מכל ארגון, לפחות אחד מהם הינו איש מקצוע), שיוכשרו כמנחי התערבות NECT.

דרישות הקורס

·         נוכחות חובה ב 90% מהשיעורים.

·         הקמה והנחיית קבוצת NECT.

·         הגשת דו”חות שבועיים למנחי הקורס במהלך העברת ההתערבות.

·         הדפסת חוברות עבודה (manual) כמספר המשתתפים בקבוצה (באחריות הארגון בו מתקיימת ההתערבות)

תנאי קבלה

·         ניסיון של שנה לפחות בעבודה בתחום השיקום בבריאות הנפש.

·         עדיפות לשני מנחים מאותה מסגרת - לפחות אחד מהם חייב להיות איש מקצוע.

·         התחייבות להנחות קבוצה במהלך הקורס בשירות בו מועסק המשתתף.

·         התחייבות להנחות קבוצה נוספת בשנה שלאחר סיום הקורס (על המועמדים להגיש טופס הצהרה המצורף בנספח, בו מוצג אופן היישום של ההתערבות במהלך הקורס ולאחריו).

·         התחייבות של השירות לאפשר למשתתף להנחות קבוצה בשירות בו הוא מועסק.

·         עדיפות תינתן לארגונים שיציעו תכנית להרחבת הטמעת ההתערבות בארגונם מעבר לעובדים המשתתפים בתכנית הלימודים.

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         העובד המשתתף בקורס מחוייב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות

 

עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,850  ש”ח. השתתפות משרד הבריאות - 4,306  ש”ח.

למפגש הראשון יש להביא את טופס ההצהרה על יישום ההתערבות בארגון (נספח מס' 1) חתום.

·         ההתערבות להפחתת סטיגמה עצמית תורגמה והותאמה לעברית ע"י המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש הקהילתית, החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה.

·         הקורס מלווה בייעוץ אקדמי של פרופ' דיויד רועה, Ph.D, פרופסור מן המנין בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה.

 

 

עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,290 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 3,000 ₪