קורס הפעלה והטמעת תכנית “ניהול מחלה והחלמה”, כהתערבות המבוססת על ראיות בשיקום בבריאות הנפש - IMR

 

על הקורס

הקורס מיועד לאנשי מקצוע בעלי נסיון במערך השיקום בבריאות הנפש, העוסקים בתיאום תהליכי שיקום ובניהול במגוון השירותים. הקורס יעסוק בתפקיד מתאם תוכנית השיקום כנוטל חלק בתהליך ההחלמה והשילוב של האדם המתמודד ויתמקד בפיתוח מיומנויות מקצועיות שיקומיות-טיפוליות ומתן כלים להעשרה והרחבה של העבודה השיקומית בשטח.

הקורס יעסוק בשלוש יחידות תוכן מרכזיות:

היחידה הראשונה תעסוק בבניית הזהות התפקידית, האישית והמקצועית של מתאם השיקום, תוך מתן כלים ומיומנויות פרקטיות לעבודת המתאם על בסיס עקרונות השיקום, ההחלמה, ליווי תכניות שיקום והשילוב הקהילתי. ביחידה זו נתייחס לתפיסת ההחלמה כגישת עבודה המציעה מגוון כלים והתערבויות בעבודת היומיום. כמו כן, נעסוק בעקרונות השילוב והשלכותיהן לפרקטיקת העבודה, כל זאת במטרה ללמוד כיצד להפוך את השרות והעשייה השיקומית למוכוונת החלמה.

 

שתי היחידות הנוספות של הקורס תעסוקנה בשלוש גישות טיפוליות המציעות התערבויות המתאימות לתפיסת ההחלמה ולעבודת השיקום:

 

  • היחידה השניה תעסוק בגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית (CBT). יילמדו הרעיונות המרכזיים של הגישה, יילמדו ויתורגלו כלים והתערבויות הרלוונטים לעבודה בשיקום והמתאימים לתפיסת ההחלמה, נתמקד בהתערבויות מול התמודדויות שונות (דיכאון, חרדה, הפרעות אישיות), ונלמד את נושא מעגל השינוי והשיח המוטיבציוני.

 

  • היחידה השלישית תעסוק בשתי גישות נוספות: הגישה ההתיחסותית והגישה הנרטיבית. שתי הגישות הינן גישות המתאימות לעבודה עם תפיסת ההחלמה כבסיס לעבודה ולהתערבות.  יילמדו ויתורגלו כלים והתערבויות מהגישות.  

 

הקורס ילווה לכל אורכו בתירגול רב של הכלים הנלמדים וזאת על מנת להשתמש בכלים בשדה ולא להשאירם רק כחומר תאורטי.

 

מטרות הקורס

·         הסטודנט יכיר שלוש גישות טיפוליות-שיקומיות ולפחות כלי התערבות אחד מכל גישה,  המתאים לתפיסת ההחלמה ולעבודת השיקום.

·         הסטודנט יעמיק בזהותו התפקידית, האישית והמקצועית של מתאם השיקום, וילמד כלים ומיומנויות פרקטיות להערכה, מיפוי, אבחון ופיתוח מוכנותו של האדם לשיקום ויכולתו להגדרת מטרות אישיות.

·         הסטודנט ילמד לפחות שני כלים להתערבות בלווי שיקומי על פי תפיסת ההחלמה.

·          הסטודנט יכיר את עקרונות השילוב הקהילתי ואת השלכותיו לפרקטיקת העבודה היומיומית

 

מבנה הקורס

הקורס כולל 19 מפגשים, בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, כאשר בשעתיים האחרונות מתקיימת סדנת הדרכה בשתי קבוצות.

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 אנשי מקצוע בעלי ותק של שנה וחצי לפחות בתחום השיקום בקהילה, מהמסגרות השונות.

 

דרישות הקורס

-          נוכחות ב- 90% מהשיעורים

-          הגשת תרגילים על בסיס נושאי הלמידה במהלך הקורס.

-          הכנת מקרה/אירוע כתוב לעבודה בקבוצה והגשת עיבודו על פי ההנחיות.

 

תנאי קבלה

  • עובד מקצועי (מרפא בעיסוק, עו”ס, פסיכולוג, איש סיעוד פסיכיאטרי מוסמך, בוגר החוג לבריאות נפש קהילתית או כל איש מקצוע אחר מתחום השיקום), בעל ניסיון של לפחות שנה וחצי בתחום השקום בבריאות הנפש, העוסק כאיש מקצוע במערך השיקום בבריאות הנפש.
  • העובד המשתתף בקורס מחוייב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,620 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 3,770 ₪

  • במפגש הראשון יש להביא את טופס ההצהרה על יישום ההתערבות בארגון (נספח מס 1) חתום.