מאמרים לדיון-("Working Papers")

Paper Number Author Title Pdf
2010  -  5 רוית רובינשטיין,חיים קידר-לוי,אורי בן-ציו 
עמדות הפרט ביחס לתכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני
2010  -  2 האוזר שמואל, כהן אורית 
האם שלב הטרום הפתיחה הוא אינפורמטיבי?
2008  -  4 רפי אלדור, שמואל האוזר ויואב ליבל 
מדד הפחד בישראל בחינת הקשר בין שערי המניות, מדד הפחד ותנודתיות שערי המניות
2008  -  1 שמואל האוזר, גיתית גור-גרשגורן ולורין סמדר 
בחינת הקשר בין איכות ממשל תאגידי לבין ביצועיהן של חברות שהשליטה בהן מרוכזת בידי קומץ בעלי שליטה
2007  -  5 חיים קידר-לוי , אורי בן ציון, לנה איצקוב ומורן גודר 
האם תשואתה של מניה תלויה בסיכון השיטתי או במאפייני הפירמה? בחינה אמפירית בשוק ההון הישראלי

("מאמרים לדיון")-Working Papers

Paper Number Author Title Pdf
2011  -  5 Ramy Elitzur, Arieh Gavious 
Selection of Entrepreneurs in the Venture Capital Industry: An Asymptotic Analysis
2011  -  4 Ramy Elitzur, Arieh Gavious, Anthony K.P. Wensley 
Information Systems Outsourcing Projects As a Double Moral Hazard Problem
2011  -  3 Arieh Gavious, Yizhaq Minchuk 
Ranking Asymmetric Auctions
2011  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Kroll Yoram, Shoukair Sharbel  
Financial Markets and Terrorism:Two Sides of the Barricade Perspective
2011  -  1 Aharon David Yechiam, Gavious Ilanit, Yosef Rami 
Stock Market Bubble Effects on Mergers and Acquisitions
2010  -  6 Arieh Gavious,Haim Kedar-Levy 
The Speed of Stock Price Discovery
2010  -  1 Dan Elnathan, Ilanit Gavious, Shmuel Hauser 
An Analysis of Private vs. Public Firm Valuations and the Contribution of Financial Experts
2009  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Uzi Yaari 
Safer Margins for Option Trading: How Accuracy Promotes Efficiency
2009  -  1 Dan Elnathan, Ilanit Gavious, Shmuel Hauser 
On the Added Value of Firm Valuation by Financial Experts
2008  -  11 Armin Shmilovici, Yoav Kahiri, Irad Ben-Gal, Shmuel Hauser 
Measuring the Efficiency of the Intraday Forex Market with a Universal Data Compression Algorithm
2008  -  8 Rafi Eldor, Shmuel Hauser and Rafi Melnick 
Do Share prices Overreact terror attacks Are continuous?
2008  -  7 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Rafi Melnick and Abrahm Levi 
The impact of terrorism and anti-terrorism on capital markets
2008  -  6 Yoram Kroll and Assaf Cohen 
Optimal Mutual Guarantee Contracts in Face of Asymmetrical Information and Capital Constraints: A Theoretical Model and a Lesson from the Case of Israeli Kibbutzim
2008  -  5 Yoram Kroll 
Mean-Risk Efficiency Analysis of Optimal Investment in Operating Leverage under Real Option Framework
2008  -  2 Shmuel Hauser, Avraham Kamara, Itzik Shukri 
The Effects Of Market Design On The Informational Efficiency And Manipulation Of Prices
2008  -  2 Shmuel Hauser, Avraham Kamara, Itzik Shurki 
The effects of market design on the informational efficiency and manipulation of prices
2007  -  2 Shmuel Hauser, Haim Kedar-Levy 
Volume, Liquidity, and their Risks when Supply\Demand Curves for Shares are Finitely Elastic
2007  -  1 Shmuel Hauser, Rita Yankilevitz 
The Effect of Dual Listing on Share Prices and Liquidity In the Absence of Registration costs
2007  -  1 Shmuel Hauser, Rita Yankilevitz 
The Effect of Dual Listing on Share Prices and Liquidity In the Absence of Registration costs
2006  -  1 Armin Shmilovici, Yoav Kahiri, Irad Ben Gal, Shmuel Hauser 
Measuring the Efficiency of the Intraday Forex Market with a Universal Data Compression Algorithm
2005  -  2 Shmuel Hauser, Uzi Yaari, Yael Tanchuma, Harold Baker 
Ipo Discount And Competition
2005  -  1 Shmuel Hauseri, Haim Kedar-Levyii, Batia Piloi, Itzhak Shurki 
The Effect of Trading Halts on the Speed of Price Discovery
2004  -  2 Rafi Eldor, Shmuel Hauser, Michael Kahn, Avraham Kamare 
The Nontradibility Premium of Derivatives Contracts
2004  -  1 Shmuel Hauser, Beni Lauterbach 
The Value of Voting Rights to Majority Shareholders: Evidence from Dual Class Stock Unifications
2002  -  2 Shmuel Hauser, Beni Lauterbach 
The Impact of Minimum-Trading-Units on Stock Value and Price Volatility
2002  -  1 Yakov Amihud, Shmuel Hauser, Amir Kirsh 
Allocations, Adverse Selection and Cascades in IPOs
1999  -  1 Menachem Brenner, Rafi Eldor, Shmuel Hauser 
The Price Of Options illiquidity