הקריה האקדמית אונו - חישוב ממוצע ציוני בגרות
מקצועות חובה
מקצוע יחידות ציון
תנ"ך
הבעה עברית
ספרות
אנגלית
מתמטיקה
הסטוריה
אזרחות
ערבית לערבים (5 י"ח)
מקצועות בחירה
מקצוע יחידות ציון
אלקטרוניקה
אמנות
ביולוגיה
גיאוגרפיה
חקלאות
חשמל
תנ"ך
יהדות
כימיה
מקצועות בחירה
מקצוע יחידות ציון
מדעי החברה
מדעי המחשב
מוסיקה
פיסיקה
פסיכולוגיה
שפה זרה
אחר
אחר
אחר

 

ניתן לחשב את ממוצע הציונים בתעודת הבגרות.

·  ניתן לשנות ערכים שונים (ציון,יחידות לימוד,תוספת מקצועות) .
     לתשומת לב, דף חישוב ממוצע הבגרות הינו כלי עזר בלבד !
     הממוצע הקובע לקבלה לקריה האקדמית אונו הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.

·  ממוצע הבגרות שמחושב הוא ממוצע בגרות אופטימאלי.