טופס הרשמה לקורס הכשרת מדריכים קליניים
קורסים משותפים למרפאים בעיסוק ולקלינאי תקשורת
תשע”ט

קורס הדרכה קלינית מורחב


* שם פרטי+משפחה:
* ת"ז:
* מקצוע:  
מרפא/ה בעיסוק
קלינאי/ת תקשורת
* קלינאי תקשורת:
יש לי רשיון משרד הבריאות: 
* מקום עבודה:
* תחום:
* ישוב של מקום עבודה:
  טלפון בעבודה:
* טלפון נייד:
* ותק בעבודה כמרפא/ה בעיסוק, כפיזיותרפיסט/ ית, כקלינאי/ת תקשורת:
* עברתי קורס הדרכה בעבר:
כן        לא
  אם כן, פרט איזה קורס והיכן התקיים:
* דוא"ל:
* הנני מאשר קבלת מידע בדוא"ל:
כן        לא
אנא סמן באיזה קורס הינך מעוניין להשתתף בשנה"ל תשע"ט:
משך הקורס: 6 ימי לימוד בין השעות 15:30-8:30 + מטלות ללמידה עצמית בבית
(סה”כ 60 שעות אקדמיות).
קורס חורף 2019 בתאריכים:

יום ב'  11.2.19
יום ה'  21.2.19
יום ג'  26.2.19
יום א'  3.3.19
יום ד'  13.3.19
יום ב'  18.3.19

קורס קיץ 2019 בתאריכים:

יום ה'  4.7.19
יום ג'  9.7.19
יום א'  14.7.19
יום ד'  24.7.19
יום ה'  1.8.19
יום ב'  5.8.19


תשלום עבור הקורס:
הערה - יש לבחור את השורה הראשונה או השנייה.
אם סימנתם את השורה הראשונה, יש לבחור גם את השורה האחרונה.
אני מתחייב להדרכת סטודנטים כמפורט בדף המידע על הקורסים:
מרפאים בעיסוק- הדרכת 5 סטודנטים במשך 3 השנים האקדמיות מסיום הקורס, בכל אחת מההכשרות.
קלינאי תקשורת- הדרכת
5 סטודנטים משנה ג' במסגרת ההתנסות הקלינית במהלך שלוש השנים האקדמיות שלאחר סיום הקורס, או הדרכה של סטודנטים משנה ב' במסגרת התצפיות על פני 20 מפגשים במשך שנתיים, בהתאם לצורכי החוג.

ברצוני לשלם עבור השתתפותי בקורס: 1,950 ש"ח

ידוע לי, כי אם לא אעמוד בהתחייבותי להדרכת סטודנטים אצטרך לשלם בעבור קורס ההדרכה את הסכום המלא, או את הסכום היחסי בהתאם למספר הסטודנטים שיודרכו על ידי.
* שדה חובה