רישום לתכנית סיפתח

לרישום יש למלא את הפרטים הבאים:

שם פרטי+משפחה:    
תעודת זהות:
נייד :
דוא"ל:
קמפוס:
פקולטה:    

פנייה אישית: