רשימת פרסומים של יואב מזא"הפרקים מספר בעברית

יואב מזא"ה   "נשים הרוצחות את בני זוגן: האם התעלמות המערכת המשפטית מהתופעה מלמדת על אפליה רחבה יותר באכיפת החוק?"  בתוך  בתוך: אלימות אילמת - גברים כקורבנות (יעל וילצ'יק-אביעד ויואב מזא"ה2014)


יואב מזא"ה   "ניתוח המחקר האמפירי כחוליה החסרה בניתוח הכלכלי של זכויות יוצרים: המחקר שישנו, המחקר שאינו, והמחקר שאינו יודע לשאול"  בתוך  בתוך: המרחב הבינתחומי של דיני הקניין הרוחני (ליאור זמר ומרים ביטון, הוצאת אוניברסיטת בר אילן2014)


יואב מזא"ה   "דרישת הקיבוע ומות היצירה הספונטנית"  בתוך  בתוך: יוצרים זכויות: קריאות בחוק זכות יוצרים 599 (מיכאל בירנהק וגיא פסח, נבו הוצאה לאור2009)


ספרים בעברית (עריכה)

יואב מזא"ה   אלימות אילמת - גברים כקורבנות   (2014, יעל וילצ'יק-אביעד ויואב מזא"ה)


מאמרים בעברית
יואב מזא"ה "מאבקי המשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי" תרבות דמוקרטית 16, 81 (2014) נכתב עם גיא מירון
 
יואב מזא"ה ""משמורת ילדים": מושג מהותי או כותרת חלולה?" מחקרי משפט כח(2) 207 (2012)
 
יואב מזא"ה "אכיפה של הסדרי ראיה" הפרקליט נא(1)277 (2011)
 
יואב מזא"ה "הממשק בין סימני מסחר למדגמים: רישום סימן מסחר על צורה תלת מימדית של מוצר" דין ודברים ו 457 ( 2012)
 

מאמרים באנגלית


Yo’av Mazeh "The Anomaly of 'Custody' in Israeli Family Law,"   ISRAEL STUDIES REVIEW Vol. 28(2), pp. 247 (2013)


Yo’av Mazeh "Modifying Fixation: Why Fixed Works Need to be Archived to Justify the Fixation Requirement,"   Loy. L. & Tech. Ann. Vol. 4 , pp. 109 (2009)


Yo’av Mazeh "Modifying Fixation: Why Fixed Works Need to be Archived to Justify the Fixation Requirement"   Loyola Law & Technology Annual 109 (2009)


Yo’av Mazeh "The Economic Significance and Extent of Copyright Cases: An Analysis of Large UK Firms,"   Intellectual Property Quarterly Vol. 4, pp. 404 (2006)

with Mark Rogers


Yo’av Mazeh "The Economic Significance and Extent of Copyright Cases: An Analysis of Large UK Firms"   4 Intellectual Property Quarterly 404 (2006)

with Mark Rogers


Yo’av Mazeh "Canadian Originality and the Tension Between the Commonwealth and the American Standards for Copyright Protection: The Myth of Tele-Direct"   16(3) Intellectual Property Journal 561 (2003)