רשימת פרסומים של גיל סיגלמאמרים בעברית
גיל סיגל "הזכויות לשירותי בריאות הנפש ומדיניות הפעלתם בישראל: בין רפואה, משפט וחברה" משפט רפואי וביו-אתיקה 2, 26 (2009) ביחד עם מוטי מרק
 
גיל סיגל "בין אוטונומיה אימהית לזכויות העובר: היבטים של חברה, משפט ומוסר" משפט רפואי וביו-אתיקה 1 11 (2008)
 
גיל סיגל "על חידושים ועל מגמות במשפט הרפואי" קרית משפט 5 433 (2005)
 
גיל סיגל "ביו-אתיקה בעולם המערבי - ישראל שבין אירופה לארה"ב. " הרפואה 143 (2) 142 (2004)
 
גיל סיגל "חובת המעקב הרפואי - על המתח שבין פטרנליזם רפואי לאוטונומיה של הפרט. " רפואה ומשפט 26 190 (2002)
 
גיל סיגל "על חובות המטופל - מעש משפטי ולא מס שפתיים" רפואה ומשפט 27 65 (2002)
 
גיל סיגל "טיפול רפואי בקטינים - קול קורא לשינוי. " רפואה ומשפט 25 317 (2001)
 
גיל סיגל "הגנת הפרטיות במחקר הרפואי ‬" רפואה ומשפט 20 26 (1999)
 
גיל סיגל "וועדות האתיקה בבתי חולים - "ישן מפני חדש תוציאו"? " רפואה ומשפט 17 6 (1996) ביחד עם מאיה פלג
 
גיל סיגל "זכויות קנין בגוף האדם ‬" רפואה ומשפט 14 13 (1996) ביחד עם נעמי סיגל
 
מאמרים אחרים בעברית

גיל סיגל "סרטן מיתרי הקול "  בתוך  מדיסין - סרטן (2006)