רשימת פרסומים של אריאל צמחמאמרים בעברית
אריאל צמח "מהן חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אוכלוסיית עזה? " משפט וממשל יב 83 (2009)
 
מאמרים אחרים בעברית

אריאל צמח "בדרך לפסילה גורפת של מורשעים לכהונת דירקטור? ‬"  בתוך  תאגידים ד 58 (2007)

נכתב עם היועמ"ש יהודה וינשטיין

 

פרקים מספר באנגלית


Ariel Zemach   "The Law that Turned Against Its Drafters: Guerrilla-Combatants and the First Addition"  in  In: Rethinking the Law of Armed Conflict in an Age of Terrorism (C. Ford & A. Cohen eds., Lexington Books2010)


מאמרים באנגלית


Ariel Zemach "?Can Occupation Resulting from a War of Self-Defense Become Illegal"   Minnesota Journal of International Law Vol. 24 (2014)

forthcoming


Ariel Zemach "National Security Evidence: Enhancing Fairness in View of the Non-Disclosure Regime of the Rome Statute"   Israel Law Review Vol. 47 (2014)

forthcoming


Ariel Zemach , Tamar Hostovsky Brandes "?Controlling the Execution of a Security Council Mandate to Use Force: Does the Council Need a Lawyer"   Fordham International Law Journal Vol. 36, 657 (2013)


"Reconciling Universal Jurisdiction with Equality before the Law"   Texas International Law Journal Vol. 47,143 (2011)


Ariel Zemach "“Taking War Seriously: Applying the Law of War to Hostilities within an Occupied Territory,”"   George Washington International Law Review Vol.38, 645 (2006)


Ariel Zemach "The Limits of International Criminal Law: House Demolitions in an Occupied Territory"   Connecticut Journal of International Law Vol. 20, 65 (2004)


Ariel Zemach "Fairness and Moral Judgments in International Criminal Law: The Settlement Provision in the Rome Statu"   Columbia Journal of Transnational Law Vol. 41, 895 (2003)