רשימת פרסומים של שחר אלדרספרים בעברית

שחר אלדר כלי אדם - שימוש בבני אדם לביצוע עבירות והנהגת ארגוני פשיעה   (2009, עם עובד והקריה האקדמית אונו)


שחר אלדר עיונים בסדר הדין הפלילי   (1996)


מאמרים בעברית
שחר אלדר "ערך האמון והמשפט הפלילי בישראל" חובות אמון במשפט הישראלי (צפוי להתפרסם, 2015) עורכים: רות פלטו-שנער ויהושע שגב
 
שחר אלדר "ביצוע רב-עברייני והחלפה של אובייקט העבירה" משפטים מד(1) 229 (2013)
 
שחר אלדר "על הגדרת המונח 'ארגון פשיעה' בחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003" משפטים מב (1) 183 (2012)
קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור
 
שחר אלדר "ארבע תהיות בעקבות השוואת העונש בגין הניסיון לעונש שבצד העבירה המושלמת" מגמות בפלילים - עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (2010)
 
שחר אלדר "הזכות לסוס בלי מושכות: על הקשר בין הזכות לייצוג על ידי עורך דין לבין מעמדה המונופוליסטי של לשכת עורכי הדין בישראל." קרית המשפט 6 441-469 (2006)
 
מאמרים אחרים בעברית

שחר אלדר "רותי לזר - ביקורת על הספר: "כלי אדם - שימוש בבני אדם לביצוע עברות והנהגת ארגוני פשע""  בתוך  הפרקליט נא(2), 757 (2012)

קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור

 

שחר אלדר "סופר-מני "  בתוך  עורך הדין: ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל 6 24-28 (2009)

מזוז, מני - דברי פרידה

 

שחר אלדר ""  בתוך  עורך הדין: ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל . (2008)

 

שחר אלדר "ייצוג נאשמי צווארון לבן - הייחוד של עבירות בסביבה מורכבת "  בתוך  תאגידים 4(2) 52-65 (2007 )

 

שחר אלדר "היבטים נוספים על חוק הסדרת העיסוק בייצוג ע"י יועצי המס"  בתוך  חשבונאות ומיסים יוני 2005 18-19 (2005)

 

שחר אלדר "הימצאות במצב דיסוציאטיבי בעת ביצוע העבירה כהגנה במשפט הפלילי"  בתוך  הסניגור 36 8-7 (2000)

 

מאמרים באנגלית


Shachar Eldar "Examining Intent through the Lens of Complicity"   28 CANADIAN JOURNAL OF LAW AND JURISPRUDENCE (forthcoming, 2015)


Shachar Eldar "The Misguided Concept of Partial Justification"   20 LEGAL THEORY (forthcoming, 2014)

with Elkana Laist


Shachar Eldar "Exploring International Criminal Law's Reluctance to Resort to Modalities of Group Responsibility"   11 JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE (OUP) (forthcoming, 2013)


Shachar Eldar "Indirect Co-Perpetration"   7 CRIMINAL LAW & PHILOSOPHY (forthcoming, 2013)


Shachar Eldar "The Limits of Transferred Malice"   32 Oxford Journal of Legal Studies 633 (2012)


Shachar Eldar "Attempt, intention and legality: In the Aftermath of the English Law Commission Report No. 318."   48 The Criminal Law Bulletin (2012)


Shachar Eldar "Holding Organized Crime Leaders for the Crimes of their Subordinates "   6 Criminal Law & Philosophy 207 (2012)


Shachar Eldar "Punishing Organized Crime Leaders for the Crimes of Their Subordinates"   4 Criminal Law & Philosophy (2010)


Shachar Eldar "Fight Against Organized Crime"   Israeli Reports to the XVII International Congress of Comparative Law (2008)


Shachar Eldar "Personality Disorders as Grounds for Reduced Sentence in Murder Cases"   41 .Is. J. of Psic (2004)

Shmuel fennig, david roe, yossi laria, shachar eldar & silvana fennig