רשימת פרסומים של חנן מנדלספרים בעברית (עריכה)

חנן מנדל   מדינת היהודים במדינת היהודים   (2008, אבי שגיא וידידיה צ' שטרן, הוצאת כתר, מכון הרטמן ואוניברסיטת בר אילן)

עורך משנה


מאמרים בעברית
חנן מנדל "המנגנון המבורך: בתי הדין השרעיים והליכי בוררות בתביעות אזרחיות" המזרח התיכון (2014) עם רון שחם לינק למאמר ב-SSRN

 
חנן מנדל "ההשפעה הגרמנית על מערכת המשפט הישראלית: זמן לגילוי מחודש" The Legacy of the German-Jewish Religious and Cultural Heritage (2005) זכה בפרס מחקר מצטיין מטעם מכון אדנאואר לינק למאמר ב-SSRN

 
מאמרים אחרים בעברית

חנן מנדל "פדיון חניה"  בתוך  תנועה ותחבורה 87 20-23 (2008 )