רשימת פרסומים של אמל ג'באריןמאמרים בעברית
אמל ג'בארין "אחריות אתרים לתוכן משתמשים עוולתי- נקודת מבט מוסדית" משפטים (עתיד להתפרסם, 2013)
 
יצחק כהן , אמל ג'בארין "יחסים מחוץ לנישואין כשיקול בחלוקת הרכוש המשפחתי- עיון מחודש במשפט הישראלי לאור המשפט האמריקאי" משפט ועסקים טז 465 (2013) לינק למאמר ב-SSRN

 
יצחק כהן , אמל ג'בארין "חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט - נקודת מבט מוסרית" מחקרי משפט כח(1) 7 (2012)
קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור לינק למאמר ב-SSRN

 
אמל ג'בארין "על אחריותם של אתרי אינטרנט לתוכן מזיק של המשתמשים בראי ניתוח המשפט הכלכלי" קרית המשפט ט' 271. (2011)
 
אמל ג'בארין "המידע הוא עלינו – אך האם הוא שלנו? הכרעה מנקודת מבט כלכלית" מחקרי משפט כז(1) 79 (2011)
 
אמל ג'בארין "המסחר במידע אישי: בין המצוי לרצוי" מאזני משפט ז' 253 (2010)
 
אמל ג'בארין "בעלות ומסחר במידע רפואי: בין מצוי לבין רצוי" משפט רפואי וביו-אתיקה 3, 281 (2010)
 
אמל ג'בארין "הקניונים הווירטואליים כשומרי הסף במסחר האלקטרוני בראי הניתוח בכלכלי למשפט" מחקרי משפט כה(3) 735 (2009)
 
אמל ג'בארין "תפקידו של המשפט בהסדרת רשת האינטרנט בראי הגישה הכלכלית למשפט " קרית המשפט ז, 233 (2008)
 

פרקים מספר באנגלית


Ron S. Kleinman , Amal Jabareen   "Transfer of Ownership in E-Commerce Transactions from the Perspective of Jewish Law: In Light of Israeli and American Law"  in  The Oxford Handbook Of Judaism And Economics 499 ( Aaron Levine ed.2010)