רשימת פרסומים של ג'ודי ברודרמאמרים בעברית
ג'ודי ברודר "תיחומו של סייג זוטי-הדברים לאור לשונו של סעיף 34יז לחוק העונשין. " מחקרי משפט כא 495 (2005)
 
ג'ודי ברודר "סנג’רו, בועז. הגנה עצמית במשפט הפלילי (בקורת ספרים) " עלי משפט ב 409-412 (2002)