כתב התחייבות להשאלת מחשב נייד או טאבלט

ערכת המחשב כוללת: מחשב+ סוללה+ מתאם AC+ כבל חשמלי + עכבר + תיק נשיאה
ערכת הטאבלט כוללת: טאבלט + כבל טעינה + ספק כח + כיסוי מגן + תיק נשיאה

יישומים: השואל יהיה אחראי להסיר יישומים שהוריד ומידע אישי לימודי אחר, במידה והתקין.

1.  אני מתחייב להחזיר את המכשיר במצב בו התקבל על ידי, לא יאוחר מהשעה 
2. ידוע לי שההשאלה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
3. ידוע לי כי המאחר בהחזרה יחוייב בקנס כספי בסך 50 ש"ח ליום אחור.
4. במקרה של גרימת נזק או פגם או חוסר שייגרם למכשיר על חלקיו, לרבות אובדנו או גניבתו בשעה שהוא
    ברשותי אחוייב בעלות כספית כפי שייקבע על ידי הנהלת הספריה.

ערכה:
עותק:
שם פרטי:    
שם משפחה:    
ת.ז:
אני מאשר את פרטי כתב ההתחייבות? כן     לא