טופס רישום לקבלת עדכונים במייל על קרנות למימון מחקר בתחום העניין שלך
לסגל הקריה האקדמית בלבד 

לרישום יש למלא את הפרטים הבאים:

 

שם מלא:    
   
פקולטה:    
   
נייד:
   
אימייל:
   
תחום עניין לקבלת עדכונים:
  מנהל עסקים
  משפטים
  מקצועות הבריאות
  חינוך וחברה
  מוזיקה
  רב תחומי
   
תאור קצר של תחומי המחקר שלך:    
   
מילות מפתח:    
   
שת"פ בארץ ובחו"ל: