פרטי הגרנט

 

כותרת :

המוסד לביטוח לאומי- סיוע במימון מחקרים

תיאור:

מענקי מחקר בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

מדיניות חברתית- כלכלית, רווחה, שוק העבודה

תאריך הגשה:

31/12/2019 

סכום המענק:

200,000-400,000 ש"ח

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

ההגשה ע"ג טופס בקשה למענק מחקר, בשפה העברית, ב-2 עותקים קשיחים ובאמצעות המייל

לאתר הקרן

 
הערות: