פרטי הגרנט

 

כותרת :

E.W. "AI" thrasher Awards

תיאור:

The purpose of the E.W. "Al" Thrasher Awards is to improve children's health through medical research, with an emphasis on​ projects that have the potential to translate into clinically meaningful results within a few years

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Children's health

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

3

הנחיות להגשה:

The Fund uses a two-step process for E.W. "Al" Thrasher Awards. The first step is the submission of a Concept Paper.

לאתר הקרן

 
הערות: