פרטי הגרנט

 

כותרת :

The cogito foundation

תיאור:

The goal of the foundation is to encourage the dialogue between science and technology on the one hand and humanities and the social sciences on the other side. It also strives to make scientific thinking better known and understood by the public at large.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Humanities and Sciences

תאריך הגשה:

01/10/2020 

סכום המענק:

around 50’000 CHF (Swiss currency)

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

up to 3 years

הנחיות להגשה:

Proposals can be submitted either in German or English and should follow the structure outlined below

לאתר הקרן

 

הנחיות להגשה

הערות: