פרטי הגרנט

 

כותרת :

Fritz Thyssen Foundation- Support of Projects in the humanities and social science .

תיאור:

The support of projects focuses on scholars in the humanities, social science and biomedicine fields.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

History, Language & Culture The interdisciplinary field "Image–Sound–Language" State, Economy and Society Medicine and the Natural Sciences

תאריך הגשה:

15/09/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: