פרטי הגרנט

 

כותרת :

The Music & Letters Trust - Oxford Academic

תיאור:

Supports musical research

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Music

תאריך הגשה:

15/11/2019 

סכום המענק:

from £50 to £1500

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

Applications should be made by email to the Secretary to the Music & Letters Trust, Dr Peter Wilton at: pjsw@beaufort.demon.co.uk

לאתר הקרן

 

Application form

הערות: