פרטי הגרנט

 

כותרת :

Arnold Schonberg Center- The Avenir Foundation

תיאור:

The Arnold Schönberg Center Private Foundation has established Research Grants to encourage scholarly and archival research. Grant recipients will work at the Arnold Schönberg Center on projects which relate directly to the life and works of Arnold Schönberg.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Arnold Schonberg

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

Applicants should include the following: – A detailed project description – Curriculum vitae – Letter of recommendation from school or university (for students)

לאתר הקרן

 

Recipients of the Avenir Foundation research grant since 1998

הערות:

Support for the Research Grants will include: • Housing at the Schönberg House in Mödling for a two-week period (scholars may apply for an additional period based on more extensive projects) • Public transportation passes within Vienna and Mödling • Per diem allowance • Transportation allowance to assist in travel to and from Vienna • Full use of the Arnold Schönberg Center’s archive and library facilities