פרטי הגרנט

 

כותרת :

הרשות לניירות ערך- מלגת מחקר

תיאור:

המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך קוראת להגשת הצעות מחקר בנושאים בעלי השלכות על מדיניות בשוק ההון בישראל בכלל, ובנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה בפרט

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים, הגנה על ציבור המשקיעים, הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

5,000 ש"ח- 40,000 ש"ח

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

את הנתונים יש להקליד (בעברית או באנגלית) לתוך קובץ ה-WORD המצ"ב ולשלוח, בצרוף האישורים הנדרשים (סרוקים), לכתובת הדואר האלקטרוני: research@isa.gov.il

לאתר הקרן

 
הערות:

רצוי לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המגיש עשויים לעזור בקבלת ההחלטות. לטופס הבקשה ניתן לצרף דפים נוספים, לפי הצורך. לשאלות/הבהרות ניתן לפנות לכתובת הבאה: research@isa.gov.il