פרטי הגרנט

 

כותרת :

Marketing Science Institute

תיאור:

MSI funds high-quality research that deals with topics of importance to member companies. Research related to MSI's Research Priorities is especially encouraged.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

2016-2018 Research Priorities: Quantitative models to understand causality, levers, and influence in a complex world Delivering integrated, real-time, relevant experiences in context Making sense of changing decision process(es) New data, new methods, and new skills—how to bring it all together? Innovation, design, and strategy in an age of disruption

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

The pre-proposal itself is a short document (max 1,200 words) that outlines the topics to be studied and the researchers’ preliminary research questions and approach. It is intended to elicit MSI’s reaction to the topic and research concept before the researcher invests substantial time in writing a full proposal.

לאתר הקרן

 
הערות: