פרטי הגרנט

 

כותרת :

The IFREE Small Grants Program

תיאור:

IFREE Promotes Human Betterment through Experimental Economics to Improve the Understanding of Exchange Systems.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Experimental Economics

תאריך הגשה:

01/02/2020 

סכום המענק:

10,000$

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 

מענקים שהתקבלו בעבר

הערות: