פרטי הגרנט

 

כותרת :

Max van Berchem Foundation- Study of Islamic and Arabic areas

תיאור:

The Max van Berchem Foundation, whose goal is to promote the study of Islamic and Arabic archaeology, history, geography, art history, epigraphy, religion and literature, awards grants for research carried out in these areas by scholars who have already received their doctorate

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Archaeology, History, Geography, Art history, Epigraphy, Religion, Literature

תאריך הגשה:

31/03/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: