פרטי הגרנט

 

כותרת :

שירות בתי הסוהר- מחקרים אקדמיים

תיאור:

שירות בתי הסוהר מעוניין לעודד עריכת מחקרים אקדמיים בשירות לבחינת תהליכי עבודה, במגוון רחב של תחומים

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

אחזקת אסירים, הטיפול באסירים, הפעלת סגל השירות, תנאי שירות של הסגל, אמצעים טכנולוגיים ועוד.

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

ללא עלות מצד שב"ס השותפות של שב"ס במחקר תתבטא במתן אפשרות לעריכת המחקר בתחומי הכלא

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

הצעות מחקר יש להגיש לרכזת ועדת מחקרים, לפי הכתובת: יחידת מחקר, ת.ד. 81, נציבות שב"ס רמלה. אופן הגשת ההצעות וההוראות המחייבות בנושא ביצוע ופרסום המחקרים מפורט בפקודת הנציבות 01.08.00 "ביצוע מחקרים בשב"ס" המפורסמת באתר השב"ס.

לאתר הקרן

 

אתר שב"ס

הערות: