פרטי הגרנט

 

כותרת :

International Education Research Foundation - The Sepmeyer Research Grant Program

תיאור:

IERF’s mission is to research and share information on world educational systems and to facilitate the integration of individuals educated outside the United States into the U.S. educational environment and work force.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Education Systems, Foreign Academic Credentials

תאריך הגשה:

15/02/2020 

סכום המענק:

1000$

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

There is no application form. The applicant is required to submit the following: A detailed proposal containing the country to be researched, the sources that will be used, the time frame in which the profile will be completed, and a detailed account of the researcher’s experience and expertise in that country The curriculum vitae of the researcher

לאתר הקרן

 
הערות: