פרטי הגרנט

 

כותרת :

Gerda Henkel Stiftung - research on historical humanities

תיאור:

Support is primarily provided for the historical humanities, in particular to support research projects in the fields of Archaeology, Art History, Historical Islamic Studies, History, History of Law, History of Science, Prehistory and Early History.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Archaeology, Art History, Historical Islamic Studies, History, History of Law, History of Science, Prehistory and Early History

תאריך הגשה:

25/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: