פרטי הגרנט

 

כותרת :

International Peace Research Association Foundation

תיאור:

The mission of the IPRA Foundation is to advance the field of peace research through rigorous investigation into the causes of conflict and examination of alternatives to violence. Peace researchers inform peace activities that inspire visions of a peaceful world.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Peace

תאריך הגשה:

31/08/2020 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: