פרטי הגרנט

 

כותרת :

Henry Luce Foundation- the Higher Education Program - Letter of inquiry

תיאור:

Higher education program grants have several characteristics: They support projects in the humanities and qualitative social sciences (with one exception: projects that encourage diversity in certain STEM fields are also supported) In general, they will support team-based projects or institutional initiatives rather than purely individual research projects The projects they support will not only produce new knowledge but will also model new approaches to the production, dissemination and application of knowledge

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Higher Education

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

Letters of inquiry can be submitted at any time through our online portal.

לאתר הקרן

 

the Foundation’s general guidelines

הערות: