פרטי הגרנט

 

כותרת :

APF/The Trust Eric A. Harris, EdD, JD Grant

תיאור:

support an early career psychologists or graduate student for research or projects in the area of ethics and risk management.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Ethics, Risk management

תאריך הגשה:

01/05/2020 

סכום המענק:

$5,000

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: