פרטי הגרנט

 

כותרת :

Social Media and Democracy Research Grants

תיאור:

Social Media and Democracy Research Grant Program invites proposals that examine the impact of social media and related digital technologies on democracy and elections, generate insights to inform policy at the intersection of media, technology, and democracy, and advance new avenues for future research. The initiative seeks to study these processes in an independent, transparent, and ethical way according to the highest standards of data privacy and academic research, to improve the lives of all.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Social Media, Democracy

תאריך הגשה:

All Year 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: