פרטי הגרנט

 

כותרת :

קרן של"ם- קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית (ניתן להגיש הצעה מקדמית מקוצרת עד ה-30 לספטמבר)

תיאור:

הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לעובדים, חוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית )פיגור שכלי( המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( והסובב אותו.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

מוגבלות שכלית

תאריך הגשה:

30/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: