פרטי הגרנט

 

כותרת :

ISF- מענק מחקר אישי

תיאור:

מטרת התכנית לתמוך בהצעות למחקר בסיסי הראויות למענקי מחקר. ההצעות ייבחרו על בסיס מצוינות ואיכות מדעית וללא קשר להשתייכות מוסדית, בתחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה.

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Basic Science

תאריך הגשה:

07/11/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות:

יש לבצע הרשמה להגשה עד לתאריך 27.10.19