פרטי הגרנט

 

כותרת :

International Foundation for Research in Paraplegia

תיאור:

For clinicians and scientists working in paraplegia and related fields who are seeking financial support for their work

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

Paraplegia

תאריך הגשה:

31/10/2020 

סכום המענק:

CHF 75'000.- or CHF 150'000.- respectively

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

1-2

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: