פרטי הגרנט

 

כותרת :

The Terra Foundation for American Art - letter of Inquiry

תיאור:

The foundation supports projects that encourage international scholarship on American art topics, as well as scholarly projects with focused theses that further research of American art in an international context. Academic program funding is available for in-person exchanges such as workshops, symposia, and colloquia that advance scholarship in the field of American art

תחומי עניין:
מנהל עסקים
משפטים
מקצועות הבריאות
חינוך וחברה
מוזיקה
רב תחומי
נושאים:

American art

תאריך הגשה:

06/12/2019 

סכום המענק:

אחוזי זכיה:

מס שנים למימון המחקר :

הנחיות להגשה:

לאתר הקרן

 
הערות: